Meer over de opzet van de City Deal Tilburg Challenge

Ieder kind een goede start
Met de focus op “ieder kind een goede start” en de doelstelling om kennisdeling tussen de betrokken partijen te versterken is ervoor gekozen om de City Deal Tilburg Challenge te organiseren. De challenge biedt studenten, professionals en experts de kans om gezamenlijk vraagstukken op te pakken en om te zetten naar vernieuwende, implementeerbare projecten.

Waarom is “Ieder kind een goede start” belangrijk?
In de gemeente Tilburg faciliteren, ondersteunen of initiëren we al heel veel voor en rondom kinderen en jongeren. Maar uit data en gesprekken met de jeugd, ouders, professionals en experts blijkt ook dat we er nog niet zijn. Juist tussen de thema’s, tussen de domeinen, overgang van leeftijdscategorieën vallen gaten. Waardoor kinderen, jongeren tussen het wal en het schip dreigen te vallen. Meer hierover kun je lezen op onze website. 

De opzet van de City Deal Tilburg Challenge
We dagen studenten en onderwijsprofessionals uit om op maximaal 1 A4 een oplossing aan te leveren voor een van de drie vraagstukken. Experts beoordelen deze ideeën. Uit deze inzendingen selecteren we de meest interessante ideeën. Er vindt met deze inzenders een verdiepingsgesprek plaats. Vervolgens gaan er vijf inzenders door naar de finaleronde. De inzenders werken het idee verder uit en leggen deze voor aan de jury. De jury bepaalt per vraagstuk wie de winnaar is. Uiteindelijk is het doel om tot implementatie van inzendingen te komen. Doe je mee? Klik hier voor meer informatie. 

Wat levert het je op?

Innoveren

Met je team bouw je aan vernieuwende oplossingen. Ervaring is niet vereist.

Netwerken

Ontmoet co-creators, nieuwe vrienden en maak kennis met potentiële werkgevers voor stage- en afstudeeropdrachten.

Leren

Van elk innovatie-evenement leer je. Van coaches, domeinexperts en collagedeelnemers. Ontdek de mogelijkheden