De vraagstukken


Challenge A: SmartStart
In Nederland groeien veel kinderen gezond en veilig op. Maar er zijn helaas ook veel kinderen voor wie dat niet geldt. Zo groeien 110.000 kinderen op in langdurige armoede. Ook ontvangen 400.000 jongeren jeugdhulp; daarvan wonen bijna 50.000 jongeren (tijdelijk) niet thuis. Per jaar worden 119.000 kinderen mishandeld; een gemiddelde van één kind per klas. En bijna de helft van de jongeren die in de criminaliteit komen, heeft op de een of andere manier al met zorg te maken.

Uit onderzoek weten we ook dat kinderen die opgroeien in gezinnen met een sociaaleconomische achterstand een kans hebben zich minder goed ontwikkelen. Zij leren minder goed, en hebben minder kansen dan hun leeftijdsgenoten in andere gezinnen. (bron: website SmartStart).
Uitgebreide beschrijving Challenge SmartStart

Challenge B: Wijkinterventies
Kinderen vanaf 2,5 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand kunnen voorschoolse educatie volgen. Dit om onderwijsachterstanden te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. Bijvoorbeeld op het gebied van taal. Door voorschoolse educatie op de kinderopvang kunnen deze kinderen een betere start maken op de basisschool. 

Uit onderzoek over voor- en vroegschoolse educatie blijkt dat voorschoolse educatie goed werkt om achterstanden te verminderen. Kinderen met risico op een achterstand worden door de ondersteuning taalvaardiger, kunnen zich beter concentreren en hebben een grotere woordenschat. (Bron: website Rijksoverheid)
Uitgebreide beschrijving Challenge Wijkinterventies

Challenge C: Vrije keuze
Heb je zelf een idee hoe we kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar een goede start kunnen geven, dan is dit je kans. We staan open voor ideeen, zolang het maar op 1A4 past.